icon-arrow-right
HomeNieuws Bermen verlagen in Zaanstreek-Waterland

Bermen verlagen in Zaanstreek-Waterland

Actueel

VolkerInfra is de komende weken in de regio Zaanstreek-Waterland bezig om bermen langs de provinciale wegen en fietspaden te verlagen op de plaatsen waar dit nodig is. Bermen hebben namelijk de neiging om in de loop van de tijd hoger te “groeien” ten opzichte van het wegdek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals het achterblijven van maaisel, blaadjes, weggewaaid zand en grond van akkers of transporten, enzovoort. Al deze achtergebleven materialen vormen op de lange termijn een opstaande rand langs de weg, waardoor regenwater niet meer vanaf de weg de berm in kan stromen. Water op de weg kan allerlei onveilige situaties met zich meebrengen, zoals aqua – planning (overmatig water op de weg zorgt ervoor dat de banden geen grip op de baan meer heeft en de auto alle contact met de ondergrond verliest) en het opvriezen van natte weggedeeltes. Om dit te voorkomen moeten de bermen worden verlaagd. 

Onze bermverlagingsmachine herprofileert de berm onder het gewenste profiel. De hierbij vrijkomende grond kan bij voldoende bermbreedte ter plaatse worden verspreid of worden afgevoerd, dit alles gebeurt in één werkgang (zie onderstaande film ter verduidelijking). De werkzaamheden worden 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Dit kan enige geluidshinder opleveren voor de omgeving. Het wegverkeer kan middels een om-en-om regeling langs de werkzaamheden rijden, naar verwachting levert dit maximaal 5 minuten vertraging op. 

+