icon-arrow-right
HomeNieuws Onderhoud vaarwegen

Onderhoud vaarwegen

Actueel

Binnen het gebiedscontract van Zaanstreek-Waterland onderhouden wij diverse vaarwegen, waaronder gedeeltes van de Markervaart (K09/K10), Trekvaart ’t Schouw (K11), Knollendammervaart (K16) en het Noordhollandsch Kanaal (K10/K20). Ieder jaar inspecteren wij deze vaarwegen op veiligheid, bebording en begroeiing. De komende weken zullen wij aanvang nemen met verwijderen houtopslag, vrij maaien van borden en opstanden  op de gedeeltes waar dat nodig is. Daarnaast wordt bebording geplaatst cq. vervangen en waar nodig schoongemaakt. Door dit onderhoud kunnen zowel de beroepsvaart als de pleziervaart veilig door de vaarwegen varen.

+