icon-arrow-right
HomeOverzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Binnen het gebied Zaanstreek - Waterland is VolkerInfra verantwoordelijk voor het onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen, bruggen, viaducten, calamiteiten- en incidentmanagement en gladheidsbestrijding.

2.03.jpg

Wegen

VolkerInfra voert onderhoud uit aan het asfalt en de afwatering van de provinciale wegen. Ook vervangen wij de borden en de lijnen op de weg. Periodiek voeren wij inspecties uit en indien noodzakelijk worden er werkzaamheden uitgevoerd om alles in optimale conditie te houden zodat de bereikbaarheid van het gebied Zaanstreek - Waterland gegarandeerd blijft.

2.01.jpg

Groenvoorziening

VolkerInfra onderhoudt de groenvoorzieningen in de buitenruimte. Dit doen we door uitvoeren van dagelijks onderhoud, rijden van inspectie ronden door het gebied Zaanstreek - Waterland en het coördineren van het calamiteiten- en storingenproces. Ook de gebouwen zoals brugwachterhuisjes en terreinen, zoals zoutopslag van de provincie Noord-Holland, inspecteren en onderhouden wij. 

Hemeltje

Bruggen (vaste en beweegbare) en viaducten

Wij onderhouden de vaste en beweegbare bruggen en viaducten van de provincie Noord-Holland in het gebied Zaanstreek - Waterland. VolkerInfra voert periodiek inspecties uit en voert indien nodig onderhoudswerkzaamheden uit zoals, bijvoorbeeld het onderhouden van (voeg-)overgangen tussen wegen en bruggen, de betonconstructies en de draaiende delen van beweegbare bruggen.  

 

 

2.07.jpg

Calamiteiten- en incidentmanagement

VolkerInfra coördineert het calamiteiten- en storingenproces waarbij het uitgangspunt is, zorg voor veiligheid, milieu en kwaliteit. VolkerInfra verzorgt het 24-uurs incidentmanagement voor afhandeling van calamiteiten onder regie van de incidentmanagement organisatie van de provincie Noord-Holland.  

3.01+3.02.jpg

Gladheidsbestrijding

Op winterse dagen zorgt VolkerInfra voor de gladheidsbestrijding op de provinciale wegen en fietspaden in het gebied Zaanstreek - Waterland. Wij staan 24 uur per dag paraat om te zorgen voor een veilige, schone en berijdbare wegen en fietspaden beschikbaar is voor alle weggebruikers. De provincie Noord-Holland bepaalt op basis van de weersomstandigheden en -voorspellingen, gladheidmeld systemen en visuele waarnemingen buiten of een gladheidsbestrijdingsactie opgestart dient te worden.

+