icon-arrow-right
HomeNieuws 22-25 maart Weekendafsluiting noordelijke Krommeniebrug

22-25 maart Weekendafsluiting noordelijke Krommeniebrug

Actueel

VolkerInfra voert in het weekend van vrijdag 22 maart 22:00 uur tot maandag 25 maart 02:00 uur in opdracht van de provincie Noord-Holland levensduurverlengde herstelwerkzaamheden uit aan de Krommeniebrug.  

Wat gaat er gebeuren?

De huidige noordelijke ophaalbrug is aan het eind van haar levensduur en om de brug de komende 5 jaar weer veilig en betrouwbaar te kunnen laten functioneren worden levensduurverlengende maatregelen uitgevoerd. De volgende gebreken worden tijdens dit weekend verholpen:

  • Vervangen van de smeerolie in de tandwielkasten van het aandrijvingsmechanisme. Deze werkzaamheden vinden plaats in de kelder van de brug;
  • Vervangen van de lagerschalen (draaipunten van de ophaalbrug). Hiervoor dient het brugdek met behulp van een kraan opgetild te worden.

 

Om de werkzaamheden mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de noordelijke brug (richting Krommenie en Heemskerk, zie afbeelding) volledig af te sluiten voor het wegverkeer. Als de werkzaamheden, bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden, niet door kunnen gaan, dan staat er een reserveweekend gepland van vrijdag 29 maart 22.00 uur tot maandag 1 april 02.00 uur.

 

Hinder voor directe omgeving

De werkzaamheden geven de nodige verkeershinder/-druk in de directe omgeving van de brug en als gevolg hiervan dient u, afhankelijk van het reisdoel, rekening te houden met een langere reistijd. Tijdens de weekendwerkzaamheden kan de directe omgeving mogelijk enige geluidsoverlast ervaren naar aanleiding van het verwijderen van de scharnierpunten van de brug en geluidproductie van het in te zetten materieel. Om dit te beperken worden de geluidproducerende werkzaamheden zoveel als mogelijk overdag of het begin van de avond uitgevoerd.

Gevolgen voor wegverkeer

Wegverkeer dient rekening te houden met ernstige verkeershinder en langere reistijd. Aangezien de noordelijke Krommenieburg volledig is afgesloten wordt het wegverkeer in beide richtingen via de zuidelijke brug over 1 rijstrook geleid. Om de verkeersstromen goed te kunnen begeleiden worden de verkeerslichten op het kruispunt N203-N8 uitgezet en worden verkeersregelaars ingezet. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking.

 

Om de verkeersdruk tijdens het weekend te beperken worden weggebruikers geadviseerd de Krommeniebrug te mijden. Het regionale wegverkeer op de A8 vanuit Zaanstad en Amsterdam richting Beverwijk en Alkmaar wordt geadviseerd gebruik te maken van de route via de N246 en A9 (en vice versa). Vanaf de A8 en A9 wordt met borden de adviesroute via de N246 aangegeven. 

 

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers worden via het fietspad op de zuidelijke brug om de werkzaamheden geleid. De noordelijke voetgangersverbinding tussen de Industrieweg en Zuidervaartdijk is dit weekend afgesloten.

 

Openbaar vervoer

Bussen blijven rijden en worden net als de automobilisten via de zuidelijke brug langs de werkzaamheden geleid. Reizigers dienen rekening te houden met vertraging.

 

Gevolgen voor scheepvaart

De Nauernasche vaart die onder de brug doorgaat is gedurende het weekend ook afgesloten voor al het vaarwegverkeer. De omleiding verloop via de oostelijk gelegen zijkanaal G/Zaan.

+